DESDE QUE CHEGACHES, xa non vivo chorando (Eh) Vivo cantando (Eh) Vivo soñando (Eh)